Trainingstijden inclusief mededelingen ivm Covid-19

 De situatie bij AV Spirit  is per juli 2021 de volgende:

 Op de baanaccommodatie:

                    ·         Jeugd tot 13 jaar sport zonder afstand tot elkaar en de trainer
             ·         Jeugd tot 18 jaar sport zonder afstand tot elkaar maar met minimale afstand van 1.5 meter tot de trainer (indien deze 18  jaar of ouder is).
             ·         Volwassenen van 18 jaar en ouder mogen trainen in groepen van op 1.5 m
                 Indien het voor de sportbeoefening noodzakelijk is, mag de 1.5m regel losgelaten worden.  

NB: Extern en intern toilet zijn open (max 1 persoon per ruimte). Kleedkamers en douches zijn onder voorwaarden (maximalisering aantal personen) open. Krachthonk op de accommodatie mag gebruikt worden door max 2 personen plus 1 trainer. Kantine heeft weer zijn horecafunctie gekregen, maar mag niet gebruikt worden als verzamelpunt voor de trainingen, dit geldt evenzeer voor de serre en de hal in het kantinegebouw. Er mag ook geen kleding in de hal worden opgehangen. Kijk in ons protocol voor meer details. Dit document is te vinden onder het kopje Corona op onze hoofdpagina.

      Op buitenlocatie:
Loopgroepen en wandelgroepen mogen trainen in groepen op 1.5m. Indien het voor de sportbeoefening noodzakelijk is, mag de 1.5m regel losgelaten worden.

       De trainingen worden binnen de regels aanwezig in de huidige NOC NSF /Atletiek Unie /Veiligheidsregio en AV Spirit (sport)protocollen georganiseerd. De leden en de trainers worden geacht kennis genomen te hebben van deze protocollen.

      De trainingsroosters, zoals op de website te vinden zijn, zijn in principe geldig. De trainers zullen u informeren welke trainingen in welke vorm, waar en wanneer doorgaan.

     Dus:

Train conform de protocollen die op onze Website zijn te vinden en houdt COVID-19 buiten de deur! 

 

 

Lees meer

Trainingstijden Baan (Senioren en Jeugd)

De baantrainingen voor jeugd en senioren zijn van maandag tot en met zaterdag. De baantrainingen voor de Jeugd zijn ingedeeld op leeftijd Pupillen (C/B/A) en Junioren (D/C/B/A). 

Klik op lees meer om de tijden en indeling te bekijken.

Lees meer