Lidmaatschap opzeggen

Uiteraard hopen wij niet dat je je lidmaatschap opzegt, maar mocht dit onverhoopt toch moeten gebeuren, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden:

·             het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december;

·             Het lidmaatschap kan per jaar opgezegd worden. Dit dient te gebeuren vóór het begin van de laatste maand van het jaar. Eerder opzeggen, ontslaat je dus niet van de nog lopende contributieverplichtingen tegenover de vereniging en de ledendienstbaarheidsverplichting van ten minste 3 x per jaar.

·             Het lidmaatschap jeugd kan per half jaar opgezegd worden. Dit dient te gebeuren vóór 1 juli of  vóór 1 december.

·             Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributie/licentiekosten

·             Afmeldingen via de trainer worden niet geaccepteerd.

·             Afmeldingen worden alleen in behandeling genomen als alle openstaande facturen betaald zijn.

 

Adres opzeggen lidmaatschap:
Ledenadministratie AV Spirit
E-mail: ledenadministratie@avspirit.nl