Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Geef hieronder aan welke vrijwilligersfunctie(s) u (als ouder) zou willen doen
Bestuursfunctie/jeugdcommissie
Sponsorcommissie
Trainer
Kantinedienst
Website en Social Media
Onderhoud accomodatie
Jurylid
Vrijwilliger bij baan en of wegwedstrijden
======================================================
Dit zijn de overige vragen:
Bij welke trainer gaat uw kind trainen?
Ingangsdatum lidmaatschap:
Is uw kind eerder lid geweest van een atletiekvereniging?
Zo ja, welke vereniging?
Wat was zijn/haar licentienummer?
Heeft uw kind eerder gesport? Zo ja, welke sport heeft hij/zij beoefend?
Welk telefoonnummer kunnen we bellen in geval van nood (ICE nummer)?
Akkoord automatisch incasso
*Met het versturen van dit formulier ga je akkoord met de automatische incasso
van je inschrijfgeld, contributie en eventuele andere verenigingsbijdragen.
Je ontvangt hiervoor altijd eerst een factuur.
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement *Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking