Gedragsregels Jeugdatletiek AV Spirit

Beste atleet,

Er geldt een aantal gedragsregels bij onze vereniging die helpen om de sfeer tijdens trainingen en wedstrijden plezierig te houden. Als iedereen zich aan de regels houdt, zal de training of wedstrijd goed, veilig en gezellig zijn, voor iedereen! Iedere atleet heeft een vaste trainer. Dat is de trainer die jou de meeste keren training geeft. Met je vaste trainer heb je contact over de trainingen en de wedstrijden. Als je niet weet wie jouw vaste trainer is, vraag het dan even na bij de trainingscoördinator Hans Blom. Hans is telefonisch te bereiken via de volgende twee telefoonnummers: (0186) 65 43 03 of 06-20 10 32 78.

De trainer geeft leiding aan de training. Hij/zij zorgt dat je door de training vorderingen maakt en dat je veilig kunt sporten. Hij zorgt ook voor een plezierige sfeer tijdens de trainingen. Maar hij/zij kan dat niet alleen. De atleten van de trainingsgroep moeten daar natuurlijk bij helpen. Dat betekent dat iedere atleet de aanwijzingen van de trainer altijd moet volgen.

Om beter in je sport te worden moet je regelmatig trainen. In principe doe je aan alle trainingen mee! Kun je een keertje niet, door ziekte of een andere oorzaak, dan laat je dat natuurlijk even weten aan je trainer. Soms kun je vanwege een blessure of andere belangrijke afspraken niet trainen of aan een wedstrijd meedoen. Ook dat moet je trainer natuurlijk tijdig weten. Bij langdurige blessures bestaat de mogelijkheid om advies te vragen binnen AV Spirit.

Je traint omdat je dat leuk vindt maar ook om steeds beter te presteren. Alleen tijdens wedstrijden kun je prestaties goed meten. Daarom doe je met je hele trainingsgroep regelmatig mee aan wedstrijden. De vereniging vindt het vanzelfsprekend dat iedereen in ieder geval meedoet aan de clubkampioenschappen. Bij deze wedstrijd sport je tegen atleten van je eigen categorie en vereniging. Natuurlijk worden de standaard wedstrijden van het zomer- en winterseizoen (regiocompetitie) begeleid door een trainer. Je helpt elkaar en moedigt elkaar aan. Kortom, gezamenlijk meedoen aan een wedstrijd is belangrijk en gewoon leuk!

Wij gaan er vanuit dat je je tijdens trainingen en wedstrijden goed gedraagt. Dat betekent dat je naar je trainer luistert en rekening houdt met elkaar. Als een atleet zich niet goed gedraagt, niet serieus meedoet of niet bereid is de aanwijzingen van de trainer op te volgen dan heeft de training natuurlijk geen zin. Bovendien is het ook voor de andere atleten van de groep vervelend. Wanneer ook na diverse waarschuwingen van de trainer het gedrag van de atleet niet verbetert dan zal de trainer contact opnemen met de ouders/verzorgers van de atleet. Indien het gedrag van de atleet ook daarna niet verbetert kan trainingscoördinator in overleg met de trainers besluiten dat die atleet niet meer naar de training mag komen.

Tenslotte… Atletiek is een hele leuke sport. Er is veel ruimte voor gezelligheid en plezier bij onze vereniging. Er zijn wel duidelijke afspraken nodig over hoe we met elkaar omgaan. In deze brief staat welke regels er gelden en welk gedrag we van iedereen, dus ook van jou, verwachten. Dan help je goed mee om de sfeer bij AV Spirit goed te laten blijven