Beleid ongewenst gedrag en vertrouwenscontactpersoon

AV Spirit wil een veilige atletiekvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met atletiek en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Eea zoals beschreven in AV Spirit’s gedragregels welke integraal onderdeel uitmaken van ons Huishoudelijk Reglement (zie Statuten, Reglementen en overige regels).

Ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld horen in de samenleving niet thuis, dus ook niet binnen een sportvereniging.  Dat is dan ook één van de redenen waarom AV Spirit een vertrouwenscontactpersoon heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om er met elkaar voor zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan adviseren wat je met je melding of klacht het beste kunt doen. Daarnaast kan de vertrouwenscontactpersoon het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren over het beleid tegen ongewenst gedrag zoals hieronder beschreven.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van AV Spirit?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw trainingsgroep wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

 

·             pesten en gepest worden;

·             'grensoverschrijdend' gedrag: zoals bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld;

·             het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten);

·             de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een groepslid, trainer of coach dat je als onprettig ervaart;

·             een vermoeden van ‘grensoverschrijdend' gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

·             je bezorgdheid over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/de trainingsgroep;

·             twijfels over je eigen gedrag als trainer en/of coach;

·             een directe of indirecte betichting van ontoelaatbaar gedrag 

 

Ook als je twijfelt of je vraag wel bij de vertrouwenscontactpersoon thuishoort, kun je haar benaderen.

Indien aangifte bij de politie is gewenst zal de vertrouwenscontactpersoon, maar ook het bestuur je daarin bijstaan.

De vertrouwenscontactpersoon van atletiekvereniging AV Spirit is:


Mw. Judith Blom

U kunt haar bereiken via email: vcp@avspirit.nl

 

Vermeld uw telefoonnummer in uw bericht, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Het gesprek met de vertrouwenscontactpersoon blijft altijd vertrouwelijk, tenzij u samen anders beslist.