Plan van aanpak en protocol verantwoord sporten

De situatie bij AV Spirit (als consequentie van de geldende Covid-19 regels voor sporten) is per 24 maart de volgende:

Op de baanaccommodatie:

                    ·         Jeugd tot 13 jaar sport zonder afstand tot elkaar en de trainer
             ·         Jeugd tot 27 jaar sport zonder afstand tot elkaar maar met minimale afstand van 1.5 meter tot de trainer(indien 27 of ouder). (de trainer mag ook 1.5 meter instellen tussen de atleten onderling)
             ·         Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen trainen in groepjes van 4 (in vaste samenstelling)
                  NB: Loopgroepen en wandelgroepen trainen op de accommodatie in groepjes van 4 aangezien deze een leeftijd mix hebben van jonger dan 27 jaar en 27 jaar en ouder. 

      NB: Kleedkamers, serre, krachthonk en kantine op de accommodatie zijn dicht.

     Op buitenlocatie: 

     Na aanvraag van het bestuur en akkoord van de Gemeente HW mogen nu Loopgroepen en wandelgroepen trainen  in groepjes van max. 4 en wel onder begeleiding van een trainer. Trainer dient wel het protocol te kunnen tonen, alsmede een groepslijst van de, op dat moment trainende groepsleden, wanneer hem dit door de handhaver wordt gevraagd.

      De trainingen worden binnen de regels aanwezig in de huidige NOC NSF /Atletiek Unie /Veiligheidsregio en AV Spirit (sport)protocollen georganiseerd. De leden en de trainers worden geacht kennis genomen te hebben van deze protocollen.

      Dus:
Train conform de protocollen die op onze Website zijn te vinden en houdt COVID-19 buiten de deur!

       Het, hier vermelde AV Spirit Plan van Aanpak (Protocol verantwoord sporten ) en Corona regels voor AV Spirit sporters is op de nieuweper 24 Maart 2021 geldende situatie voor sporters van 27 jaar en ouder op buitenlocatie in de gemeente HW aangepast. 

 

 

Downloads: