ALV op 30 mei 2024

Op Donderdag 30 mei vindt de voorjaars ALV plaats, om 21.00.

 

Naast de behandeling van de notulen van de vorige vergadering (en acties hierin),

het Jaarverslag van 2023,

de (conceptuele) Jaarrekening 2023, 

verkiezing van bestuursleden (voorzitter, penningmeester), 

algemene mededelingen, 

vindt ook de behandeling  van het voorstel van  aanpassing van de  Statuten van AV Spirit 

( in het kader van de WBTR) plaats (gevolgd door eventuele goedkeuring).

 

De stukken voor deze vergadering zijn (uiterlijk 15 mei) te vinden op AV Spirit’s Website

op de TAB Documenten ALV 30 mei 2024

 

(let op: U dient wel ingelogd te zijn  op de Website!)

 

U wordt allen voor deze vergadering uitgenodigd!

 

Met vriendelijke groet, Bestuur AV Spirit

Nieuws Overzicht