Energieverbruik/kosten AV Spirit

Het gebruik van energie door AV Spirit tussen december en heden ligt redelijk wat lager dan in de vergelijkbare periodes in voorgaande (niet corona jaren) jaren. Dit door de, door AV Spirit, genomen maatregelen, alsmede de, door de Gemeente aangebrachte veldverlichting. De veldverlichting heeft vanaf december op 100% niveau gebrand. 

Dit vanwege het ontbreken van de dimming hardware.

Verwacht wordt, dat het licht niveau nog terug geregeld kan worden (naar 70-80%( zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan een acceptabel lichtniveau in trainingssituatie. Zodoende wordt nog een extra besparing verwacht. Komende herfst zal worden geëxperimenteerd met de verlichting om te bepalen het niveau moet worden in trainingssituaties.

Daarnaast valt te melden, dat gelukkig de kosten aanzienlijke lager liggen dan initieel begroot, mede door het feit dat in de begroting rekening is gehouden met de, in derde kwartaal 2022, geldende energieprijzen. De energieprijzen liggen, zoals jullie zelf ervaren, in de eerste helft van dit jaar gelukkig een stuk lager dan verwacht.

 

Met vr.gr. Bestuur AV Spirit

Nieuws Overzicht