Baankeuring

Van het Bestuur:

 

20 April jongsleden is de baanaccommodatie weer voor een periode van 3 jaar goedgekeurd.

Wel zijn er in sprintbanen 7,8, ronde baan 5,6 en hoogspringvlak rechts nog diverse plekken, waar kunststof van de onderlaag is losgekomen.

De gemeente heeft aangegeven de, door het Bestuur aan de Gemeente gerapporteerde plekken, zo spoedig mogelijk aan te pakken.

Nieuws Overzicht