Baantrainers initiatief

Op initiatief van de baantrainers (met dank aan Niel van Deurzen en Rob Louter) hebben zo’n  9 baantrainers afgelopen zondagochtend (18 december) gezamenlijk de e-learning “Een beetje opvoeder” (product van NOC*NSF Academie voor Sportkader) met succes afgerond  (daarmee hebben nu vrijwel alle baantrainers deze learning afgerond!).

Tijdens deze scholing wordt uitgebreid stil gestaan bij het pedagogische aspect van een training waar trainer-coaches mee te maken krijgen: bij het geven van training komt meer kijken dan 'alleen' het aanleren van een sport. Als trainer krijg je te maken met groepsdynamiek, met grote emoties en grote monden, verschillende persoonlijkheden en variërende interesses per leeftijdsgroep. Je moet kunnen omgaan met die verschillen en zorgen dat jouw training aansluit bij een diverse groep sporters!

Vanzelfsprekend ondersteunt het bestuur van AV Spirit dergelijke initiatieven, aangezien zij  het belangrijk vindt dat trainers zich blijven ontwikkelen!

 

Nieuws Overzicht