Voorkeuring Baan

De voorkeuring van de baan is inmiddels uitgevoerd door de Atletiekunie. Het aantal punten, waarvan de keurmeester heeft aangegeven, dat deze opgelost moeten zijn voor de eindkeuring (uit te voeren in voorjaar 2023) is zeer gering.

Een aantal punten zijn alweer opgelost. Het meest zichtbaar is, dat de Gemeente nu weer de gehele baan weer van een baanrand heeft voorzien (die bovendien weer vastliggen op de baanpassages naar het middenveld: bij de speerwerp aanloop en overzijde).

Nog op te lossen punten zijn: 1. dat de Gemeente de kogelbalk een aantal mm na voren moet leggen, en 2. wijzelf de ver/hssspringbakken dienen op te vullen, en 3. wijzelf de hoogspringkussens weer goed dienen te positioneren.

De keurmeester heeft de  kwaliteit van de ronde baan als goed getypeerd! Gelukkig zijn alle perikelen die we hiermee gehad hebben in 2022 voorbij!

 

Met vr.gr. Bestuur AV Spirit

Nieuws Overzicht