Goed nieuws over de baan

Tijdens de, op 1 april 2022 uitgevoerde 2de tussentijdse inspectie van de atletiekaccommodatie in Oud-Beijerland door de accommodatie inspecteur van de Atletiekunie, George Henze, zijn zowel de rondbaan als de sprintbanen weer veilig en wedstrijdgeschikt bevonden. Eea na afronding van de door de firma Nooteboom, in opdracht van de Gemeenten, uitgevoerde werkzaamheden.

 

 

Per heden is het dus weer mogelijk om veilig te sporten op de ronde en sprint banen (en dit zonder al te veel te hoeven opletten waar men loopt).

Wij als bestuur van AV Spirit spreken de hoop uit, dat met de in maart genomen maatregelen (wortelscherm en verbeterde drainage), toekomstige problemen

van het zelfde type worden voorkomen.

De volgende pre keuring zal in het najaar 2022 plaatsvinden, als voorloper op de verplichte 3 jaarlijkse keuring in voorjaar 2023.

Nieuws Overzicht