Contributie 1e half jaar 2021 AV Spirit

Beste Spiritleden,

 Het bestuur heeft tijdens de ALV in december toegezegd terug te komen op het onderwerp contributie als we meer zicht zouden hebben op hoe we financieel uit de corona pandemie waren gekomen. Nu de maatregelen nog steeds doorlopen vonden we dat we als bestuur een besluit moesten nemen over de contributie over de eerste helft van 2021. Allereerst willen we als bestuur zeggen, dat we blij zijn dat de meeste van onze leden trouw aan onze vereniging zijn gebleven. Bedankt daarvoor!

We hebben ondanks alles te maken met doorlopende kosten (trainerskosten, verzekeringen, onderhoud, gas/licht water, elektra e.d.) maar gelukkig hebben we ook subsidies e.d. ontvangen van de overheid.

Alle groepen hebben door de corona maatregelen op minder dan op de gebruikelijke manier kunnen trainen en op sommige momenten zelfs geheel niet.  Verder hebben er sinds 15 maart 2020 slechts twee wedstrijden doorgang kunnen vinden en zijn de douches en kantine gesloten gebleven vanaf die datum. Bovendien kon er door loop- en wandelgroepen minder gebruik gemaakt worden van de baanaccommodatie (dit in verband met de verminderde capaciteit door de 1.5 regels). 

 

Gezien het feit, dat juist de loop- en wandelgroepen het meest geraakt zijn door de coronamaatregelen (met name m.b.t. trainingsmogelijkheden en- faciliteiten) heeft het bestuur besloten om voor deze leden 25% in mindering te brengen op de 1e contributie factuur van 2021

We hebben niet zulke diepe zakken als de overheid en doen een beroep op jullie om Spirit ondanks alles te blijven steunen door o.a. lid te blijven, zodat we ook een financieel gezonde toekomst tegemoet kunnen gaan. Deze compensatie is wat wij als bestuur verantwoord vinden. Dient nog vermeld te worden dat we tijdens de laatste ALV hebben besloten de contributie voor 2021 niet te indexeren. Dit komt dus nog bovenop de voornoemde compensatie!

Als blijkt dat de corona maatregelen langer van kracht blijven, zal het bestuur een nader besluit nemen over de 2e contributie factuur van 2021.

Leden die financieel zijn getroffen door de effecten van het virus en derhalve de contributie nu niet kunnen opbrengen kunnen aanspraak maken op een regeling voor betaling dan wel (deels) kwijtschelding van de contributie over 2021.

Indien het bovenstaande op jou van toepassing is, kun je een gemotiveerd verzoek indienen via John Barends (voorzitter@avspirit.nl). Het spreekt voor zich dat verzoeken zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden

Als bestuur hopen we dat jullie achter bovenstaand besluit kunnen staan. Normaal gesproken zouden we dit jullie hebben willen voorleggen tijdens de voorjaarsvergadering 2021 maar die hebben we i.v.m. de coronamaatregelen uitgesteld tot donderdag 20 mei.  We wachten 2 weken, na het verzenden van deze mail, met het versturen van de facturen om iedereen de gelegenheid te geven bezwaren in te dienen tegen het door ons genomen besluit.

We wensen jullie veel gezondheid toe en ondanks de beperkende maatregelen veel sportplezier.

Namens het bestuur,

 

John Barends

 

Nieuws Overzicht