Update Corona maatregelen: trainen op buitenlocatie

Na aanvraag van het bestuur en akkoord van de Gemeente HW mogen Loopgroepen en wandelgroepen vanaf 24 maart op een buitenlocatie in Gemeente HW trainen  in groepjes van max. 4 (was sinds start van de lock down max. 2) en wel onder begeleiding van een trainer. Trainer dient wel het protocol te kunnen tonen, alsmede een groepslijst van de, op dat moment trainende groepsleden, als dit door de handhaver wordt gevraagd.

 

De trainingen dienen binnen de regels aanwezig in de huidige NOC NSF /Atletiek Unie /Veiligheidsregio en AV Spirit (sport)protocollen te worden georganiseerd. Zowel de leden en de trainers worden geacht kennis genomen te hebben van deze protocollen.

 

De trainingsroosters, zoals op de website te vinden zijn, zijn in principe geldig. De trainers zullen u informeren welke trainingen in welke vorm, waar en wanneer doorgaan.

 

Dus:

Train conform de protocollen die op onze Website zijn te vinden en houdt COVID-19 buiten de deur!

Nieuws Overzicht