Van “Oud naar Nieuw” of van “Nieuw naar Oud”?

Beste Spirit leden,

Mede namens het bestuur wil ik mijn medeleven betonen aan iedereen die getroffen is door het coronavirus. Dat kan u zijn overkomen door ziekte, verdrietige gebeurtenissen, eenzaamheid of zakelijk. Ik hoop dat u verder leed bespaard blijft.
Verder waren er naast de lelijkheid van dit nare virus ook mooie dingen. Toen onze zekerheden wegvielen kwam de kern van ons mens zijn naar boven: de zorg voor elkaar.
Van verschillende kanten heb ik meegekregen dat leden onderling elkaar hebben bijgestaan in allerlei vormen.

Bedankt, ook dat is vereniging zijn!

Ik wil iedereen bedanken die ervoor heeft gezorgd dat we ondanks alle beperkingen (grotendeels) onze sport konden blijven beoefenen. Het is teveel om dit hier allemaal te benoemen maar zeker de moeite waard om eens door het verslag 2019-2020 te bladeren, dit kunt u vinden op de website, waarin dit uitvoerig staat beschreven. Ook de sporters bedankt voor het meedoen. De 1.5 meter samenleving is al moeilijk om vol te houden laat staan als je aan het hardlopen bent en een gesprek wilt voeren met iemand. Maar sporten is wel essentieel om gezond en fit te blijven dus houd vol!

De oliebollenloop kon helaas niet doorgaan afgelopen jaar, de Mundo-nieuwjaarsloop gaat wel door maar dan in een virtuele versie en voor de overige activiteiten moeten jullie de agenda goed in de gaten houden op de website.  Laten we hopen dat er zo snel mogelijk na 19 januari a.s. er weer ruimte komt om gezamenlijk te kunnen trainen en na afloop onze sociale momenten weer te kunnen hebben in de kantine onder het genot van een nootje en een drankje.

In de voorjaarsledenvergadering zullen wij jullie op de hoogte brengen hoe we omgaan met ledenbehoud en -werving onder het principe van “vinden – binden – boeien - behouden”. Fijn dat jullie ondanks alle beperkingen de afgelopen periode lid zijn gebleven en dat hopelijk ook van plan zijn te blijven. We zijn aan het onderzoeken in welke vorm we jullie kunnen compenseren en komen daar tijdens de ALV op terug.

Iedereen bedankt die zich op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor AV Spirit het afgelopen jaar en ik hoop dat we komend jaar weer op jullie mogen rekenen.

Wat een raar jaar hebben we achter de rug. Ook de kop boven dit stuk beloofd niet veel goeds. Toch als ik de vraag mag beantwoorden ga ik voor van “Nieuw naar Oud” en dat betekent niet dat we van 2020 naar 2019 gaan maar wel terug naar het oude normaal. Wat kijken we daar met z’n allen naar uit! 

Ik wens jullie een gezond, gelukkig en sportief jaar 2021.


Namens het bestuur,

John Barends

 

Nieuws Overzicht