Corona update: Trainingen AV Spirit per 1 juli

 

Vanaf woensdag 1 juli mag er gelukkig weer heel veel. De regel is en blijft echter dat de 1.5 meter in zo veel mogelijk gevallen aangehouden te worden (leeftijdsuitzonderingen daargelaten).

Als bestuur begrijpen wij, dat de algemene poster van de Rijksoverheid verwarring geeft (zijnde de afbeelding die aangeeft dat 1.5m niet voor sporters geldt). Maar zoals op de Rijksoverheid site te lezen is, geldt dit alleen voor de contactsporten. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine.

In principe verandert er dus voor het beoefenen van de atletieksport (tijdens trainingen) niets. De bestaande regels en trainingstijden en locaties blijven daarom vanzelfsprekend gehandhaafd.

Vanaf 1 juli mogen sportkantines weer open (conform de regels van Koninklijke Horeca NL). Wij hebben echter als bestuur besloten de kantine voorlopig niet te openen voor Spirit leden, dit gezien het geringe aantal volwassen leden dat traint op onze locatie (vanwege de corona problematiek) en dientengevolge de inspanning om dit te organiseren niet opweegt tegen de verwachte baten.

In lijn daarmee hebben wij als bestuur ook besloten om kleedkamers en douches tot minimaal 1 september gesloten te houden.

Tot slot speciaal voor de ouders van  onze jonge atleten. Wellicht hebben sommige onder u kunnen lezen dat bezoek aan de accommodaties weer is toegestaan, wij hebben echter besloten om de huidige regels te handhaven (dus geen toeschouwers tijdens de trainingen). In elk geval tot start van het nieuwe schoolseizoen. Wij maken wel een uitzondering voor ouders van jonge aspirant-leden, deze mogen vanaf 1 juli, gedurende de proefperiode en na afspraak, het terrein bezoeken om hun kroost mentaal te steunen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur AV Spirit

Nieuws Overzicht