Corona Update

Goed nieuws vandaag voor alle volwassen (weg)atleten. Het kabinet heeft de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Na de jeugd t/m 18 jaar, mogen nu ook alle volwassenen in principe vanaf 11 mei weer buiten sporten.

Dat betekent dat atletiek voor iedereen vanaf 11 mei weer mogelijk zou kunnen zijn, onder bepaalde voorwaarden.

Daarbij moeten we ons uiteraard ook houden aan de inmiddels bekende hygiënemaatregelen van het RIVM, dus anderhalve meter afstand en bij klachten thuis blijven. En eventuele overige hygiënische maatregelen. De kantine en kleedkamers blijven vooralsnog gesloten.

Met de richtlijnen, het stappenplan en de posters in de Corona Toolbox van de AU en de uitwerking hiervan door verenigingen, konden verenigingen en trainers veilig en verantwoord aan de slag : de baan atletiek voor de jeugd t/m 18 jaar is op veel verenigingen al opgestart.

Hoe zit dat bij onze vereniging? AV Spirit heeft een plan ingediend bij de gemeente. Dat plan is 30 april goedgekeurd en zo maken we deze week (na alle voorbereidingen hiervoor in het kader van de gestelde regels) een start met de jeugd-baanatletiek.

Wat moet er gebeuren voordat we allemaal ook echt de baan/de weg op kunnen? De NOC NSF zal met AU aanvullende richtlijnen voor baanatletiek en wegatletiek voor volwassenen opstellen. Daarna komt de AU zo snel mogelijk met informatie over de stappen die verenigingen moeten nemen richting de gemeente.

En daarnaast vullen ze de huidige (jeugd gerichte) Corona Toolbox aan, zodat verenigingen zich kunnen voorbereiden om open te gaan voor iedereen. Op onze accommodatie  hebben we sowieso te maken met een ernstige capaciteitsrestrictie: We weten nu in ieder geval dat de baan maar 50% van haar capaciteit heeft vanwege de 1.5m afstand.

Daarnaast verwachten wij dat er een aanwezigheidsregistratie moet zijn (ervaring bij de Jeugd).

Als vereniging wachten we de aanvullende richtlijnen af en zullen dan een plan van aanpak insturen bij de gemeente.

Dus, tot al het bovenstaande geregeld is, kunt U nog niet starten. We verzekeren u dat we alles in het werk stellen om dit snel mogelijk te maken, binnen de restricties die we hebben.

Tot zover onze update.

met vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuws Overzicht