Jeugdtrainingen worden per 7 mei hervat

Zoals bekend  mag de Jeugd weer georganiseerd sporten. AV Spirit mag de jeugdtrainingen weer opstarten, weliswaar onder een vrij strakke regiem en onder diverse spelregels, waarvan de voornaamste in dit artikel staan vermeld.

De intentie is om in principe 7 Mei (reden 4 mei dodenherdenking/5 mei nationale feestdag) met de oudere jeugd te starten en daarna vrijdag voor de kinderen onder de 13 jaar. (Indien dit om een of andere reden voor AV Spirit niet haalbaar zou blijken te zijn wordt u daarover z.s.m. geïnformeerd).

Met vr.gr. Bestuur AV Spirit

Regels ivm Covid-19:

 1. Voor Ouders/Atleten:
  Volg het bijgevoegd protocol op van de Atletiek Unie (Protocol Verantwoorde Atletieksport 24042020)
  lees deze zorgvuldig door (met name de secties algemene hygiënische  richtlijnen, voor atleten en ouders) en volg ze op!

 

 1. Voor Ouders:
  Bespreek de inhoud van dit protocol (met name de regels voor de atleet) met uw zoon/dochter;

 

 1. Voor Ouders en Atleten:
  De trainingstijden voor de Jeugd Categorieën conform de normale tijden zoals op website van AV Spirit zijn aangegeven

          4.  De woensdag training wordt vooralsnog niet gegeven;

 1. Voor D-junioren die 13 zijn, of worden:
  Deze atleten moeten conform de richtlijnen van RIVM per hun verjaardag bij de C-junioren trainen; 
 1. Voor A-junioren die 19 zijn  of worden:
  Deze atleten worden conform de richtlijnen van RIVM per hun 19de verjaardag uitgesloten van de training; 
 1. Voor Atleten:
  Toegang Atleten vanaf 10min voor aanvang training door ingang fietspoort; Uitgang door autopoort (+/- einde training). 
 1. Voor Ouders:
  Wellicht ten overvloede: Conform NOC-NSF richtlijnen geen ouders op het terrein;
  Ouders welke komen brengen/halen, wachten in of naast de auto op het parkeerterrein. 
 1. Voor Ouders:
  Gelukkig mag voor een G-atleet (zoals bijv. een dove atleet) maximaal 1 begeleider aanwezig zijn (met in acht neming regels). 
 1. Voor Atleten:
  Desinfecteer je handen bij aankomst en vertrek. Bij de twee poorten zullen  desinfectiemiddelen aanwezig zijn. 
 1. Voor Atleten:
  Op het terrein komen twee ontvangst vakken voor aankomende groepen. De coördinator of Trainer zal je naar deze plek dirigeren.
  Blijf op deze plek totdat je door de Trainer wordt opgehaald (> 13 jarigen houdt de 1.5 meter aan!).
 2. Voor Atleten (en Ouders):
  Neem een eigen bidon water mee! Er kan geen water worden gedronken op de Club!
  Kantine, Kleedkamers, Krachtruimte zijn gesloten
 1. Voor Atleten:
  Toiletgebouw mag bij hoge uitzondering en na overleg met de trainer gebruikt worden (handenwassen en desinfecteren verplicht!).
 2. Voor Ouders en Atleten
  Op het terrein zal een coördinator (herkenbaar aan een AV Spirit Jury hesje) toezien op het naleven van de geldende regels/instructies en zo nodig de mensen daarop aanspreken.
  Zowel de Trainers als mede de coördinator hebben het recht een atleet de toegang te ontzeggen als zij/hij de regels herhaaldelijk niet in acht neemt, na te zijn aangesproken.
 3. Voor Atleten
  De materialen worden door een trainer ter hand gesteld. Harken en bezems e.d. worden alleen door Trainers gebruikt:  het materiaalhok is verboden terrein!
 4. Voor Atleten ouder dan 13 jaar
  Voor jullie wordt de grootste uitdaging: de 1.5 meter regel! Houdt deze aan! Luister naar jullie Trainers. En ja het zal af en toe zeker schools zijn!
  De loop/sprint training op de baan worden zodanig ingericht dat 1.5 m te handhaven is;
  Bij Technische nummers worden jullie geacht de 1.5 meter zelf te bewaren (hark bezem lat staanders alleen aan te raken door de trainer
  Werp materiaal wordt genummerd (max 2 per atleet). Ieder atleet werpt met haar eigen materiaal en houdt de 1.5 meter aan!
 5. Atleten en Ouders
  Het is in ieders belang om de regels na te leven!!!

 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht