Gewijzigde papierinzameling bij AV Spirit

Voor de oud-papierinzameling op het parkeerterrein van de Kikkershoek is het  één en ander veranderd.
De Gemeente Hoeksche Waard en de RAD hebben kenbaar gemaakt dat de papiercontainers moeten verdwijnen van het parkeerterrein en dat deze binnen de poort bij AV Spirit   moeten worden geplaatst. Tevens is onze kleppencontainer vervangen door een standaard 20” container.

Er is de afgelopen tijd heel veel energie gestoken in het optimaliseren van het gewicht per container. We moeten blijven streven naar een zo hoog mogelijk gewicht per container. Hoe hoger het gewicht per container hoe hoger de opbrengst is voor onze vereniging.
Om een goede vulling van de containers te krijgen is het belangrijk dat zo min mogelijk karton wordt aangeleverd en dat oude kranten gebundeld zijn. Los papier kan in een stevige doos  aangeleverd worden. Alleen op die manier is het mogelijk om zo hoog mogelijk te stapelen en een goed gewicht per container te realiseren.

Wellicht ten overvloede, maar bij het aanleveren van oud papier is het niet toegestaan om met de auto het terrein van AV Spirit op te rijden.

Bedrijven kunnen hun papierafval niet meer brengen bij de vereniging.

Tot dusver was het mogelijk om op elk uur van de dag papier te brengen bij de vereniging. Ook dat  verandert. Gedurende de openingstijden van AV Spirit  kan oud papier aangeleverd worden.

Wij vragen -en rekenen op- uw aller medewerking!

 

Het bestuur.

Nieuws Overzicht