Gezocht: Enthousiaste vrijwilliger met organisatorische kwaliteiten voor wegevenementen.

Wat wordt er verwacht:

Overzicht / taakomschrijving:
- opstellen van overzicht met benodigde taken per evenement (aantallen verkeersregelaars, aantal waterposten + bezetting, theekraambezetting, kantinebezetting, opbouwploeg, opruimploeg, speaker)
- bepalen van minimaal benodigde posities verkeersregelaars per route
- mee bepalen van route details weg evenementen (denk aan posities van richtingsbordjes, waterposten)
- bijwonen vergaderingen WOC, voorafgaand aan evenementen en evaluatie

- vooraf per evenement:

- -  uitvraag voor vrijwilligers bij ambassadeurs (zo nodig meermaals)
- - indelen van binnengekomen aanmeldingen per positie, rekeninghoudend met voorkeuren per persoon
- - indeling communiceren met vrijwilligers
- - coördineren van aanmeldingen en examens voor verkeersregelaars
- - aanstellingen van verkeersregelaars door gemeente controleren en nabellen

- op de dag zelf:

- - meehelpen bij opbouw (zo mogelijk 1 dag vooraf) en opruimen van evenementen
- - alle vrijwilligers hun positie wijzen en taak toelichten
- - hesjes en muntjes uitdelen en achteraf hesjes in ontvangst nemen
- - route controleren of posities zijn ingevuld en er geen onverwachte problemen zijn (en handelen als die er wel zijn)
- - controleren dat alle vrijwilligers veilig terug komen

na afloop:

- overleg met EHBO voorafgaand aan evenementen
- communicatie tussen bestuur en ambassadeurs
- bijhouden overzicht van ambassadeurs per loopgroep

Wat wordt er NIET verwacht:

- bijhouden ledendienstbaarheid
- baanactiviteiten
- verzorgen inschrijfbureau
- verzorgen finish/tijdwaarneming

Je wordt goed begeleid en ingewerkt gedurende 2019 zodat je in 2020 zelfstandig je eigen invulling kan geven aan bovenstaande taken. Uiteraard ben je niet alleen en is er een aantal enthousiaste mede WOC-leden waarmee je het samen doet. Het aantal weg evenementen bedraagt ongeveer 5 per jaar.

Interesse? Mail dan naar voorzitter@avspirit.nl

Nieuws Overzicht