Plan van aanpak en protocol verantwoord sporten

De situatie bij AV Spirit is per juli 2021 de volgende:

 Op de baan accommodatie:

                    ·         Jeugd tot 13 jaar sport zonder afstand tot elkaar en de trainer
             ·         Jeugd tot 18 jaar sport zonder afstand tot elkaar maar met minimale afstand van 1.5 meter tot de trainer(indien deze 18 jaar of ouder is).
             ·         Volwassenen van 18 jaar en ouder mogen trainen in groepen op 1.5m
        Indien het voor de sportbeoefening noodzakelijk is, mag de 1.5m regel losgelaten worden.
                   

      NB: Extern en intern toilet zijn open (max 1 persoon per ruimte). Kleedkamers en douches zijn onder voorwaarden (maximalisering aantal personen) open. Krachthonk op de accommodatie mag gebruikt worden door max 2 personen plus 1 trainer. Kantine heeft weer zijn horecafunctie gekregen, maar mag niet gebruikt worden als verzamelpunt voor de trainingen, dit geldt evenzeer voor de serre en de hal in het kantinegebouw. Er mag ook geen kleding in de hal worden opgehangen. Kijk in ons protocol voor meer details.

      Op buitenlocatie:
Loopgroepen en wandelgroepen mogen trainen in groepen op 1.5m. Indien het voor de sportbeoefening noodzakelijk is, mag de 1.5 meter regel losgelaten worden     

 Dus:
Train conform de protocollen die op onze Website zijn te vinden en houdt COVID-19 buiten de deur!

        Het, hier vermelde AV Spirit Plan van Aanpak (Protocol verantwoord sporten ) en Corona regels voor AV Spirit sporters is op de , per 26 juni 2021 geldende situatie voor sporters van 18 jaar en ouder aangestemd. Daarnaast is het openen van kantine en kleedkamers/douches per juli 2021 opgenomen. 

 

 

 

Downloads: