Contributie

De inning van de jaarlijkse contributie geschiedt in twee halfjaarlijkse termijnen. De nota voor het eerste half jaar wordt verstuurd in januari en de nota voor het tweede half jaar in juli.

Bij de verenigings-contributie over het eerste half jaar wordt de basiscontributie Atletiekunie en de kosten van de wedstrijdlicentie in rekening gebracht. Bij nieuwe leden gebeurt dit de eerste keer dat er contributie betaald moet worden, dan worden er ook eenmalige inschrijfkosten en de borg ledendienstbaarheid in rekening gebracht. 

Inning van de de verschuldigde contributie vindt plaats via automatische incasso. Als er niet voor automatische incasso wordt gekozen wordt er een toeslag berekend van € 2,50 per geïncasseerde nota.

De basiscontributie Atletiekunie, de kosten van de wedstrijdlicentie worden jaarlijks vastgesteld door de Atletiekunie. Deze afdrachten worden zonder opslag doorberekend aan de leden van onze vereniging. De bijdragen aan de Atletiekunie kunnen ieder jaar per 1 januari worden geïndexeerd door de Atletiekunieraad. Onze vereniging heeft daar verder geen invloed op.

 

Bij een nieuw lidmaatschap betaal je €12,50 inschrijfkosten en €50,00 borg ledendienstbaarheid. 

Als je je inschrijft als nieuw lid,  moet je minimaal 3 ledendienstbaarheid taken per jaar uitvoeren.

De borg ledendienstbaarheid wordt ingehouden bij het niet vervullen van deze taken.

 

Bijdragen Atletiekunie 2024

Basiscontributie pupillen

€ 17,50           

Basiscontributie junioren

€ 18,50

Basiscontributies senioren/masters /wandelaars                   

€ 20,00

Wedstrijdlicentie pupillen

€   9,50

Wedstrijdlicentie junioren

€ 16,90

Wedstrijdlicentie senioren/masters

€ 27,00

 

Contributie 2024

 

 

per half jaar

 

per jaar

Pupillen

 

€   91,00

 

€ 182,00

Junioren

 

€   99,00

 

€ 198,00

Senioren/masters

 

€ 107,50

 

€ 215,00

Ondersteunend lid

 

€   32,00

 

€   64,00

 

Tijdelijke lidmaatschappen  ​

Starter

               €   60,00

 

Bijzonderheden


Gezinslidmaatschap bij minimaal 4 betalende leden. De korting op de individuele lidmaatschappen is 20%

Bij bijzondere omstandigheden zoals langdurige blessure/ziekte of tijdelijk verblijf in buitenland kan een verzoek bij het bestuur worden ingediend over hoogte en betaling contributie.