Bericht van het bestuur over dichthouden kantine en kleedkamers

Beste Leden,

U heeft allen kunnen lezen in het op zondag op onze website gepubliceerde corona protocol, dat het bestuur heeft besloten om zowel de kantine als de kleedkamers voorlopig dicht te houden.

De redenen waarop dit besluit is gebaseerd zijn de volgende:
Voor kantine:
Er zijn te weinig vaste bardienst medewerkers om momenteel de kantine te bemannen;
Voorraad is momenteel niet op orde;
Inregelen procedures voor medewerkers/bezoekers dient nog te gebeuren. U moet hierbij denken aan mondkapjes plicht, inschrijving, gezondheidscheck, bestelling opnemen aan tafel, maximaal 4 aan 1 tafel op 1.5m, uitserveren, 1.5m handhaving

Voor kleedkamers/douches:
Door geringe grootte  is met moeite de 1.5 m te handhaven;
Er is daarnaast ook nog eens een mondkapjes verplichting;
Onze kleedkamers en douches zijn al niet ruim bemeten en daarnaast veroorzaakt de 1.5m regel een ernstige restrictie in capaciteit waardoor er maar erg weinig mensen per trainingsavond gebruik van kunnen maken

Onze vereniging spiegelend aan overige verenigingen in Atletiek-land:
             sommige verenigingen houden hun kantine dicht (ivm met complexiteit van het samenstel van regels, vrees dat 1.5m niet te handhaven is), sommige weer open.
             sommige houden kleedkamers dicht (ivm met de vrees dat de 1.5m niet te handhaven is), andere weer open.

Wij zijn dus zeker niet uniek in onze beslissing.

NB Op korte termijn zien wij als bestuur eerder een opening van de kantine dan de kleedkamers (zeker als de 1.5m regel blijft bestaan).

Met vr.gr. Bestuur AV Spirit

Nieuws Overzicht