Update Corona maatregelen

Beste AV Spirit Sporters

Na de toespraak van premier Rutte, is het duidelijk dat wij de activiteiten voor AV Spirit  voor 18 jaar en ouder zoals ze momenteel worden georganiseerd (meerdere groepjes van 4, parallel aangestuurd door één trainer) niet kunnen continueren.

De nieuwe regels zijn immers bedoeld om het aantal contacten stringent te reduceren. De situatie is nu zeker (!) anders dan de vorige keer dat met tweetallen gesport mocht worden. We bevinden ons namelijk nu in een ‘harde lockdown’ situatie.

Vanzelfsprekend zijn daarom de regels ook nog eens aangescherpt t.a.v. het fenomeen groepslessen: bijv. het gezamenlijk inlopen (treintjes) en rekken, ook al houden de groepjes onderling afstand, is zeker niet meer toegestaan.

Het is dus duidelijk de bedoeling, dat sporters individueel of in tweetallen (met vaste samenstelling en indien zijn medesporter niet aanwezig is dus alleen) zelfstandig trainen en hun gezamenlijk trainingsprogramma afwerken.

Wij vinden dit bijzonder jammer, zeker omdat sporten nu zo belangrijk is. Het kan echter niet anders. Veiligheid komt op de eerste plaats. We hopen na 19 januari alles weer op de manier van voor 26 september te kunnen starten en dan met het perspectief, dat we door kunnen blijven gaan. Er gloort immers hoop aan de horizon.

Wij vragen dan ook de trainers, de opties te bekijken of zij hun groep conform de nieuwe regels (als bovenstaand geformuleerd) kunnen faciliteren. Dit kunnen we bijv. doen door het aanbieden van trainingsschema’s, wandelroutes, filmpjes met work-outs, vormen van koppels etc.

Wij beseffen ons terdege dat e.e.a. voor sommige sportgroepen gemakkelijker te realiseren valt dan voor andere.

De trainers zullen u nader informeren over het wat en hoe.

En heb je zelf een leuk idee? Laat het ons even weten.

Een positief punt is dat de trainingen van de jeugd onder 18 jaar in haar huidige vorm doorgang kunnen vinden, echter alleen buiten (niet in krachthonk e.d.). Houdt er wel rekening mee, dat de maximale groepsgrootte buiten het sportterrein 2 is voor 13 jaar en ouder. Dus voor deze categorie geldt: in groepjes van maximaal 2 naar de sportaccommodatie komen (en vertrekken)!

Met vriendelijke groet,

Bestuur AV Spirit

Nieuws Overzicht