Update Covid-19 maatregelen

Beste leden,

Dinsdag jl., 13 oktober, heeft het kabinet, ter bestrijding van het coronavirus (dit gezien de huidige de situatie), een 'gedeeltelijke lockdown' aangekondigd om de sociale contacten en de reisbewegingen te beperken.

Voor de sport betekent dit dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in team (lees groeps) verband met niet meer dan vier personen op anderhalve meter. Deze groepen dienen dan ook nog een aanzienlijk afstand te bewaren en mogen zich zeker niet mengen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

 

 

De jeugd tot achttien jaar mag blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen.

De nieuwe maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur voor een termijn van minstens 2 weken. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er daarna nodig is. Nog strengere maatregelen worden zeker niet uitgesloten.

 

De per 14 oktober ingestelde nieuwe maatregelen zijn hier te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Het zal duidelijk zijn, dat in het licht van genoemde maatregelen, er voor ons als bestuur AV Spirit niets anders rest dan de trainingen voor volwassen >= 18 jaar (welke op/vanaf de accommodatie c.q. in de buitenruimte  worden georganiseerd) voor zowel AV Spirit, de triatlon vereniging alsmede WCO tot nader orde weer op te schorten. 

 

Wij leven nu in een bijzondere tijd met veel uitdagingen en steeds veranderende maatregelen. Het niet kunnen sporten op de manier, dat wij gewend zijn, vergt wat van ons aanpassingsvermogen. Juist in deze tijd is sporten zo belangrijk, niet alleen voor ons lijf maar ook voor onze geest.

Het bestuur staat op het standpunt, dat zoveel mogelijk sporters de kans moeten hebben om te kunnen blijven sporten (ondersteund door Spirit), e.e.a. weliswaar onder andere omstandigheden en onder andere regels. Wij zullen als bestuur samen met de trainers (en groepen) zoeken naar mogelijkheden binnen de maatregelen en zullen dit direct communiceren naar de betreffende groepen.

 

Zowel NOC NSF als de Atletiek Unie / Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en de Gemeente zullen ook nog komen met nadere of wellicht stringentere richtlijnen, vooralsnog zijn deze onbekend. Daar is het wachten op.

 

Blijf ook zelf zoeken naar de mogelijkheden binnen de maatregelen en zorg goed voor elkaar!

  

Voor alle duidelijkheid:

de jeugdatletiek zal dus (vooralsnog) doorgang vinden.

   

Met vr.gr.

Bestuur van AV Spirit

Nieuws Overzicht