Eventuele heropening Kantine en Kleedkamers

Beste Leden,

 

Bij een eerdere peiling onder de diverse (baan/loop) groepen om de behoefte aan een kantineopening (voor AV Spirit leden)  in de zomervakantie vast te stellen (voor AV Spirit leden), hebben veel groepen indertijd aangeven geen behoefte te hebben aan een heropening.

 

 

Daarop heeft het bestuur (net voor de start zomervakantie) besloten de kantine niet te openen en een eventuele relaxatie van de corona regels per 1 september af te wachten.

 

Zoals U heeft kunnen vernemen in het nieuws, zijn de regels voor opening kantines er momenteel niet relaxter op geworden maar juist weer aangehaald.

 

Niet tegenstaande dit feit, zal het Bestuur begin september haar beslissing heroverwegen. Allereerst zullen wij opnieuw starten met een inventarisatie bij de diverse groepen (via de Ambassadeurs) om de huidige behoefte te peilen.

 

Op basis van de uitkomst van de peiling, en de dan geldende regels, zal het bestuur een beslissing nemen. Bij een positief besluit zal het nog +/- 3 weken duren voordat de voorraad is opgebouwd (de oude voorraad is namelijk ruim voor de vakantie teruggenomen door de leverancier). Voor Uw informatie:  de beneden ruimte kan bij gebruik als kantine slechts maximaal 20 personen op +/- 1.5 m aan tafel zittende personen ontvangen.

 

De beneden ruimte zal zeker niet beschikbaar komen als verzamelplaats voor start training: dit aangezien de ruimte staat tot 1.5m staat tot aantal mensen niet groot genoeg is. Wel kan deze ruimte momenteel, na toestemming van het Bestuur, gebruikt worden voor vergaderingen in klein verband. Daarbij wel aantekenend dat deze ruimte na elke vergadering door de gebruikers gereinigd dient te worden.

 

De kleedkamers/douches van AV Spirit hebben weinig capaciteit (rekening houdend met de 1.5m regel), derhalve heeft het bestuur voorlopig besloten om deze kleedkamers niet in gebruik te nemen.

 

Wij gaan ervan uit dat eenieder begrip kan opbrengen voor de geschetste situatie.

 

Met vriendelijk groet Bestuur AV Spirit

Nieuws Overzicht