Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Beste leden Het bestuur nodigt je van harte uit op de op de Algemene ledenvergadering voorjaar 2018. Een belangrijke vergadering, want de huidige voorzitter, secretaris en penningmeester treden af en komen niet terug in het nieuwe bestuur. 

We kijken daarom uit naar een grote opkomst.

Net als vorige keer wederom het verzoek om je per mail af te melden wanneer je niet in de gelegenheid bent. Je kunt dat per mail doen via secretaris@avspirit.nl.

We zorgen er voor dat ruim voor de vergadering de vergaderstukken op www.avspirit.nl staan. Je vindt deze documenten nadat je bent ingelogd onder de kop 'documenten'. Deze uitnoding en het concept verslag van de vorige vergadering zijn daar inmiddels te vinden.

Datum: 30 mei 2018 Plaats: Kantine Tijd: 21.00 uur.

Graag tot ziens! Namens het bestuur Roel Schutrups Secretaris

Nieuws overzicht