Aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 mei jongstleden is door de leden een aanpassingen vastgesteld in het Huishoudelijk reglement.

Daarnaast waren al eerder de statuten gewijzigd. Betreffende documenten zijn terug te vinden op deze site, als u bent ingelogd.

Nieuws Overzicht