Ledendienstbaarheid

Zo’n vereniging willen we zijn!
Atletiek met elkaar & voor elkaar:
Contact, praatjes, positiviteit, begrip, waardering, samen sporten en samen finishen.

Komende week zal de jaarlijkse borg voor ledendienstbaarheid bij een aantal leden
opnieuw worden geïnd. Dit zijn leden die in 2016 niet aan de ledendienstbaarheid
hebben voldaan. Ledendienstbaarheid is vaak een heikel punt. Ik licht het dan ook
graag nog even toe.

 

Het voornaamste is dat we graag willen dat alle leden hun steentje bijdragen aan de
vereniging. Op wat voor manier dan ook. De leden maken namelijk de vereniging.
Leden die veel doen bij de vereniging vinden het heel oneerlijk dat er leden zijn
die niets of nauwelijks iets doen. Daarom zijn we in 2016 bij gaan houden welke
leden wel en niet actief zijn. In het verleden hebben we met elkaar bepaald dat alle
leden boven de 18 jaar minimaal 2x per jaar iets voor Spirit doen. Tweemaal per jaar
is geen maximum maar een minimum.
Als mensen lid worden van Spirit betalen ze 50 euro aan borg voor ledendienstbaarheid. Heeft een lid in een kalenderjaar niet voldaan aan het minimum van 2 beurten dan vervalt de borg en dient het lid voor het nieuwe kalenderjaar de borg opnieuw te voldoen. Het is bij heel veel verenigingen goed gebruik om jaarlijks borg te innen. Denk aan onze collega-sportverenigingen op de Kikkershoek, vvSHO en TVOud-Beijerland.
Iedere loopgroep heeft een of twee ambassadeurs voor ledendienstbaarheid. Bespreek binnen jullie loopgroep welke taken of klusjes er zijn bij Spirit, waar je goed in bent, wat je leuk vindt om te doen of wat je samen met een loopmaatje op kan pakken. Er is al snel iets dat je bij kunt dragen!
Denk aan de organisatie van wedstrijden (taakgroep WOC) bijvoorbeeld het inschrijven van lopers, de verkeersregelaars op het parkoers indelen, hesjes uitdelen, medailles omhangen bij de finish, de deelnemers tellen bij de finish, op- en afbouw van de start en finish, waterpost opbouwen, jurylid zijn, harken van de zandbak, parkoers uitmeten.
Wedstrijdverslagje schrijven voor de krant, uitslagen en loopjes van leden plaatsen op Facebook en Instagram, op de website plaatsen van agendastukken, PR voor wedstrijden van Spirit helpen organiseren. Voor de taakgroep ambassadeurs contactpersoon zijn van de ambassadeurs en de andere taakgroepleden, zelf ambassadeurs worden, jaarlijkse klusjesdag van Spirit organiseren.
Maar ook vele andere taken en klussen zoals kantinediensten draaien, bij wedstrijden kantinedienst draaien, roosters maken, chocolade letter actie helpen organiseren, helpen bij jeugdkamp, pasta party organiseren, AED training organiseren, subsidie aanvragen regelen voor energiebesparende maatregelen, ledenadministratie voeren, boekhouding doen voor WOC of club of kantine, clubgebouw verven, straatje opnieuw betegelen, verlichting vervangen, klankbordgroeplid worden, hulp-trainer worden, etc.
Vraag er eens naar bij je ambassadeur. Meldt je aan en je zal met open armen ontvangen worden.
Nieuws Overzicht